Velkommen til DiveShopOne -
 
 
DiveShopOne.no støtter det omfattende og uselviske arbeidet som utføres av instruktører, ledere og styremedlemmer.
Er du aktiv instruktør, leder eller styremedlem, kan du oppnå betydelige ekstra rabatter på utstyret, når du handler hos DiveShopOne.no.
Når du trenger arbeidsutstyr, kan du gjerne kontakte oss via e-post info@DiveShopOne.no. Slik kan vi gi deg en ekstra god pris på utstyret du trenger.
På denne måten avlaster DiveShopOne.no de ofte høye kostnader forbundet med å være en instruktør, leder eller styremedlem.
Det skal for ordens skyld nevnes at tilbudet bare inkluderer utstyr som du til enhver tid finner på DiveShopOne.no.
Fantastisk udstyr...
...utrolige priser !
Høy kvalitet på service, utstyr og veiledning.
Anerkjente merkevarer.
Hurtig levering og svar.
Sikkerhet for at vi er her når du har bruk for oss.
Er du i tvil: Prøv oss og bli overbevist!